Vyplývá to z nového zákona o platebním styku, který nabude účinnosti od 1. listopadu. Obdobná úprava bude od stejného termínu platit i v celé Evropské unii.

Zákon už v Česku prošel celým legislativním procesem, na konci srpna ho podepsal i prezident.

Místo tří jen dva dny

Proti dnešku dojde ke zrychlení plateb z tří pracovních dnů až na dva. Dosud jsou banky podle současného zákona povinny připsat svému klientovi došlou platbu následující den po jejím obdržení.

Platba, která vždy probíhá přes clearingové centrum České národní banky, tak nyní může trvat – pokud klientova banka zákonnou lhůtu pro připsání peněz sama dobrovolně nezkrátí – až tři pracovní dny. Tedy den odeslání plus dva pracovní dny.

Nově bude muset banka došlou platbu svému klientovi připsat týž den, kdy ji obdrží. Platba tak bude celkově trvat den odeslání plus jeden pracovní den.

Peníze k dispozici

Novinkou je i to, že týž den, ke kterému jsou peníze připsány, je musí mít klient i fakticky k dispozici, například je bude moci ze svého účtu i vybrat.

"Stávalo se dosud, že peníze byly klientovi připsány k jednomu dni, ale fakticky s nimi mohl disponovat až následující den,“ řekl Právu Jiří Beran, vedoucí oddělení bankovnictví a úvěrů ministerstva financí. Kvůli tomu se například snadno mohl dostat do nepovoleného debetu a platit bance sankce.

Zrychlení převodů peněz má pro lidí i podnikatele obrovský význam. Například se zrychlí platby mezi firmami, zaměstnanci někdy dostanou dřív peníze od svého zaměstnavatele, lidé nemusí tolik spěchat s placením faktur apod.

"Opatření velmi vítáme. Firmy i lidé mají mít své peníze, které jsou jim poslány, co nejrychleji k dispozici. Když je mají zbytečně dlouho v moci banky, je to špatně,“ řekl Právu viceprezident Hospodářské komory ČR Pavel Bartoš.

Některé banky tak postupuji už nyní

Někteří klienti ale žádnou změnu nepocítí, protože jejich banky předešly chystanou celostátní úpravu a okamžité připsání plateb již praktikují. Je to ale menší část bank, například Česká spořitelna či GE Money Bank.

"Peníze připisujeme v řádu desítek minut po obdržení tzv. dávky z ČNB,“ potvrdila Právu mluvčí GE Money Bank Markéta Dvořáčková.

Aby peníze byly po 1. listopadu připsány na účet příjemce vždy už následující pracovní den, bude je muset odesílatel poslat v pracovní den v hodinách určených jeho bankou pro platební styk. Termíny mají banky stanoveny odlišně podle svých podmínek.

Například mají-li být klientovi GE Money Bank ještě dnes odeslány peníze z jeho účtu v rámci tuzemského platebního styku, musí dát příkaz přes aplikaci elektronického bankovnictví do 18 hodin. U papírového platebního příkazu podaného na pobočce je stanovena doba na 14.30 hodin, s tím, že banka je v některých případech schopna provést zadání i později, nejdéle do 18 hodin.

Obdobně i vklady v hotovosti

Zkrácení lhůty převodů na dva pracovní dny se týká tuzemských transakcí v korunách a eurech. Jde-li o jiné měny, jsou lhůty delší. U ostatních měn států Evropské unie, např. u britských liber, bude celková lhůta čtyři pracovní dny, u mimoevropských měn pět pracovních dnů. U mezinárodního platebního styku v rámci Evropské unie může platební transakce trvat až čtyři pracovní dny. U mimoevropských transakcí záleží na dohodě mezi bankou a klientem.

Pokud jde o převody peněz v rámci jedné banky, banka dnes musí připsat peníze ve stejný pracovní den, což se od listopadu nezmění.

Povinnost, že banka musí okamžitě, tedy ještě týž den, připsat peníze na účet klienta, bude platit i pro případ hotovostního vkladu na účet na přepážce banky. Od stejného okamžiku pak banka musí vklad i úročit.