Důvodem odkladu je údajně rozsáhlá stavební činnost na tuzemské železniční síti, kvůli které se vlaky zpožďují. Zejména České dráhy by tak prý doplácely na činnost stavebníků. Podle ministerstva dopravy podobný odklad umožňuje legislativa EU a využila ho řada států. Odložení platnosti evropského nařízení, které začne platit v roce 2010, však musí mít formu zákona.

Ministr dopravy Gustáv Slamečka upozornil, že pokud by parlament nestačil schválit zákon do prosince, kdy má nabýt účinnosti evropské nařízení, muselo by Česko přejmout všechny povinnosti pro železniční dopravce. To by se podle něj nedalo technicky uskutečnit.

Cestující by měl mít nárok na vrácení čtvrtiny až poloviny jízdného při zpoždění nad jednu hodinu. To by neplatilo, pokud by ho dráhy na zpoždění upozornily ještě předtím, než si koupí jízdenku.

Železniční dopravce bude mít nově povinnost každoročně do 30. června zveřejnit zprávu o kvalitě poskytovaných služeb za uplynulý rok. Bude ji muset rovněž zaslat Evropské železniční agentuře.