Loni ve stejném období byl běžný účet platební bilance podle revidovaných údajů ve schodku 55,88 miliardy Kč. V letošním prvním čtvrtletí vykázal běžný účet přebytek 23,16 miliardy Kč. 

Platební bilance je souhrn veškerých ekonomických transakcí domácí ekonomiky se zahraničím.