Pro vybrané studenty, kteří nastoupí 1. září na školy, připravil podnik speciální stipendijní program. Mladiství se však museli zavázat, že po maturitě odpracují u drah alespoň pět let.

„České dráhy si chtějí připravit mladé lidi zejména pro výkon náročných profesí strojvedoucích a výpravčích. Hlavně mezi strojvedoucími je dnes o mladé nouze, průměrný věk je zhruba 50 let. Jejich hromadné odchody do důchodu by mohly být v budoucnu problém,“ uvedl podnik.

Od 1. září bude v rámci Stipendijního programu ČéDés finančně podporováno 131 studentů z devíti středních škol po celé ČR. Za to, že budou mladiství po maturitě pracovat u drah, jim podnik bude platit ubytování na internátu, získají například stipendijní příspěvek, bezplatné cestování vlakem či letní brigádu právě u ČD.

Dohoda mezi studenty a podnikem je vždy uzavřena smlouvou. Pokud středoškoláci nebudou mít dobré studijní výsledky či po maturitě k drahám nenastoupí, budou muset vrátit vyplacenou podporu.