Avšak zatímco  ekonomika posílila v mezikvartálním srovnání, oproti loňskému roku je na tom stále špatně a vykauzuje pokles HDP ve výši 6,4%. O opravdovém konci recese proto dle mého názoru rozhodnou až další kvartály.

Čísla reportovaná japonským ministerstvem financí sice mnohým mohou znít dobře, přesto zaostala za očekáváními trhů. Jen na to reagoval na první pohled nelogicky posílením. Těm, kteří vědí, jak reaguje na horší než očekávané zprávy americký dolar, to však tak překvapivé připadat nebude. Uplatňuje se zde totiž obdobná logika jako v USA.

Ceny dluhopisů rostou

Japonské státní dluhopisy jsou považovány za velmi bezpečná aktiva, do kterých se investoři rozhodují investovat po špatných zprávách, přičemž zvýšená poptávka po těchto dluhopisech samozřejmě zároveň znamená zvýšenou poptávku po japonské měně, a tedy její posilování. Jak jsem již naznačil, po zmíněných zprávách rostly ceny japonských státních dluhopisů, což znamenalo pokles jejich výnosů. Japonské akcie reprezentované indexem Nikkei 225, pak na zprávu o HDP zareagovaly největším propadem svých cen od konce března. Zmíněný index odevzdal zhruba 3% své hodnoty.

První mezikvartální růst po roce poklesů byl dán vzpamatováním se domácí spotřeby a exportů. Růst spotřeby je dán zejména gigantickými vládními výdaji do ekonomiky. I proto lze na budoucnost japonského hospodářství nahlížet značně kriticky. Fiskální expanze totiž není dlouhodobě udržitelná, zejména pokud si uvědomíme, že poměr veřejných dluhů k HDP dosahuje gigantické výše 180% (tento ukazatel vykazuje jako horší jen několik málo slabě rozvinutých států). Z historie víme, že právě domácí poptávka bývá největší slabinou Japonska, a do budoucna lze předpokládat pokračování tohoto trendu.

Analytici předpokládají mírný růst

Naopak exporty, které mezikvartálně vzrostly o 6,3%, tradičně drží Japonskou ekonomiku nad vodou a tato země se většinou těší kladné obchodní bilanci. Tomu nahrává zejména celkově lepšící se situace v hospodářstvích hlavních japonských obchodních partnerů, jako jsou Spojené státy americké. Naopak investice jako další složka HDP dále poklesly.

Přes všechna negativa většina analytiků předpovídá Japonsku mírný růst i po zbytek tohoto roku. S tím souhlasím, avšak těžké časy pro Japonce nastanou, až se vyčerpají vládní stimuly. Velký tlak bude vyvolávat i situace na trhu práce, kde se velmi dynamicky zvyšuje míra nezaměstnanosti. Ta by v příštím roce mohla kulminovat kolem 6%.