Vyplývá to z údajů zveřejněných ministerstvem práce a sociálních věcí. Průměrný nominální starobní důchod stoupl z 2734 korun v roce 1993 na loňských 9347 korun měsíčně. V poměru k hrubé mzdě ale penze klesly z téměř 47 % v roce 1993 na necelých 40 % v roce 2008.

Asi o šest procent klesly i v relaci k čistým mzdám. Více než devítinásobně stoupla za posledních 15 let zadluženost českých domácností. „V roce 1993 půjčky domácností od bank dosáhly 92,8 miliardy korun, o 15 let později činily už 873,4 miliardy,“ upozorňuje zpráva.

Úspory domácností naproti tomu stouply asi na čtyřnásobek, a to z 362 miliard na 1440 miliard korun.