Spotřebitelé by měli nově být například informováni o finanční situaci pojišťovny či o složení jejích akcionářů. Zájemci o uzavření životního pojištění pak také třeba o riziku investice. Zákon umožní pojišťovnám výjimku z diskriminace: budou moci zohledňovat klienty podle věku, pohlaví nebo zdravotního stavu.

Návrh zákona obsahuje řadu nových pravidel vyplývajících hlavně z evropských směrnic. To se týká například žádosti o souhlas s přeměnou pojišťovny, převodu pojistného kmene, vybraných statistik, informací o činnosti pojišťovny ze třetího státu na území ČR nebo poměrného rozdělení základního kapitálu na životní a neživotní pojištění.

Podepsaná novela zákona o celní správě upravuje postavení a působnost celních orgánů a současně sjednocuje českou právní úpravu s evropskou. Novela také definuje podmínky pro výměnu informací, včetně citlivých dat, mezi celními úřady a státní správou nebo orgány jiných států EU. Zákon má zjednodušit formality při celním řízení a posílit spolupráci mezi jednotlivými státy EU a Evropskou komisí i mezi členskými státy navzájem. V případě nepřijetí této novely by Česku hrozily finanční sankce.

Živnostníci budou moci v budoucnu uplatňovat vyšší výdajové paušály

Prezident podepsal také zákon o zvýšení výdajových paušálů živnostníkům, který je součástí vládní novely zákona o povinném značení lihu. Do novely ho během projednávání ve Sněmovně navrhl vložit poslanec ODS Michal Doktor.

Podnikatelé budou moci nové limity využít zpětně již za letošní rok. U řemeslníků nebo zemědělců se zvyšují na 80 procent z nynějších 60 procent, u ostatních živností na 60 procent. U příjmů z nájemného zůstanou na 30 procentech.

Nová pravidla pro sběr baterií

Další novela do českého práva zavádí evropskou směrnici, která ukládá členským státům zajistit do roku 2012 sběr alespoň čtvrtiny použitých baterií a akumulátorů. Do roku 2016 to má být alespoň 45 procent. V Česku se podle údajů k předloňskému roku sbíralo necelých devět procent baterií.

Výrobci budou nově muset zajistit na vlastní náklady zpracování odpadních baterií a akumulátorů. Jejich spalování bude zakázáno. Povinností výrobců také bude zajistit, aby se na každé baterii s obsahem těžkých kovů objevil symbol použité chemikálie. Sběrné dvory v obcích budou muset být vybaveny pro zpětný odběr použitých akumulátorů.

Novela také zpřísňuje limity obsahu kadmia a rtuti při výrobě baterií a akumulátorů. Prodávat se tedy budou moci jenom baterie, které mají nižší obsah těžkých kovů. Novela naopak ruší povinnost výrobce předat odběrateli technickou dokumentaci prokazující splnění požadavků pro uvedení baterií nebo akumulátorů na trh.

Součástí novely je také osvobození od ekologického poplatku při registraci staršího ojetého auta pro vybrané motoristy. Týkat se to má například těžce zdravotně postižených nebo lidí, kteří převádějí automobil kvůli dědictví nebo vypořádávají majetek po rozvodu. Nově by také nemuseli platit poplatek majitelé historických vozidel zapsaných ve zvláštním registru.