ČSSD chce zavést také příspěvek až 3500 Kč měsíčně na dopravu pro zaměstnance, kteří ztratili práci a získají místo mimo své trvalé bydliště.

Chce také příspěvek pro zaměstnavatele, kteří svým zaměstnancům poskytují náhradu mzdy ve výši nejméně 60 procent. ČSSD by také chtěla půjčkami podpořit lidi, kteří kvůli ztrátě práce nejsou schopni splácet hypotéku.

Dále navrhuje ČSSD příspěvek pro zaměstnavatele na vytvoření a udržení pracovního místa, podpořit chce i zaměstnance, který si sám najde zaměstnání a jeho mzda nedosahuje stanovené výše. Lidi chce také motivovat k přechodu k samostatné výdělečné činnosti.

Soc. demokraté chtějí přispívat na dojíždění

Příspěvek určený na dojíždění za prací mimo území trvalého bydliště má za cíl zvýšit pracovní mobilitu zaměstnanců a motivovat je k přijetí i místně vzdáleného pracovního místa. Příspěvek bude vypočítán podle vzdálenosti, kterou musí zaměstnanec za prací dojíždět. V případě vzdálenosti do 30 kilometrů by se jednalo o měsíční příspěvek ve výši 1300 korun, nejvyšší příspěvek 3500 Kč by dostávali lidé dojíždějící za prací nad 600 km.

Samotným poslancům a senátorům dává zákon na dojíždění do parlamentu peněz mnohem více. Na cesty ze svého bydliště dostávají měsíčně náhradu odstupňovanou podle vzdálenosti. Kdo bydlí do 50 kilometrů od Prahy, dostává měsíčně 22 800 korun. Pokud to má zákonodárce do práce víc než 250 kilometrů, dostane až 34 200 korun.

Plánují i příspěvky pro zaměstnavatele

Opatřením, kterým chce ČSSD předcházet a zamezit propouštění zaměstnanců, by mělo být zavedení příspěvku k úhradě povinných odvodů do pojistných fondů na zdravotní a sociální pojištění. Příspěvek by byl určen pro zaměstnavatele, kteří z vážných provozních důvodů nemohou zaměstnancům přidělit práci a poskytují jim náhradu mzdy ve výši nejméně 60 procent.

Dále navrhuje příspěvek pro zaměstnance, kteří byli před přijetím do pracovního poměru vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání nejméně tři měsíce, byli příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi, našli si sami zaměstnání a jejich mzda nedosahuje 1,7 násobku životního minima. Výše příspěvku by měla činit 22 procent během prvních 12 měsíců a 11 procent během dalších měsíců.

 

BLOG: Přestaňme zadlužovat naše děti