Pětina všech krachů firem byla vyhlášena v Praze, kde je také největší koncentrace podniků, a v Moravskoslezském kraji. Nejčastěji upadaly obchodní a stavební firmy.

Počty bankrotů začaly výrazněji růst na konci loňského roku, prudce stouply především bankroty osobní. Těch jen ve druhém čtvrtletí bylo 530, v prvním 350.

Za krachy podniků i soukromých osob stojí především ekonomická krize a rostoucí nezaměstnanost. Lidé ztratili jistotu práce a mnozí nejsou schopni splácet své závazky, platit úvěry.

Osobní bankrot lze vyhlásit od ledna 2008, dlužník se posléze s věřiteli dohodne na lepších podmínkách splácení, část dluhu mu za určitých podmínek může být odpuštěna. [celá zpráva]