Společnost CE WOOD chránilo od začátku března před vyhlášením úpadku tříměsíční moratorium, které bylo později prodlouženo až do začátku července. Smírné řešení situace oba podniky avizovaly i po schůzi věřitelů, která se konala 7. července v Brně.

Státní podnik Lesy ČR je největším věřitelem akciové společnosti CE WOOD. K dnešnímu dni bylo do insolvenčního řízení s ní přihlášeno celkem 192 pohledávek.

Holding CE WOOD je největším seskupením v ČR, které se zabývá výrobou, zpracováním a prodejem dřeva. Mateřskou společností holdingu je právě a.s. CE WOOD. Ta v roce 2007 vykázala tržby 3,358 miliardy Kč, její ztráta činila 47,8 miliónu korun. Loňská čísla dosud podnik nezveřejnil.