Ministerstvo předpokládá, že letošní HDP klesne o 4,3 procenta. Přitom ještě v dubnu byla prognóza poklesu 2,5 procenta. Na příští rok se očekává růst o 0,3 procenta. Podle ministra financí Eduarda Janoty nové odhady prohloubí plánovaný schodek rozpočtu o další desítky miliard. Dosud se plánoval schodek 166 miliard korun. Ministr už dříve řekl, že schodek by neměl překročit 170 miliard.

"Ministr musí přijít s variantami, jak postupovat dál. Budeme sledovat i predikci ČNB, kterou bankovní rada zveřejní příští týden po měnovém zasedání," uvedl premiér Fischer.

Ministři se přeli o vyvlastnění

Vláda v pondělí probírala i jeden z nejočekávanějších bodů - novelu zákona o vyvlastnění. Podle slov ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové se právníci, kteří v úřednické vládě jsou, o zákon přeli. Debatovalo se například o jeho souladu s Listinou základních práv a svobod a s Ústavou.

Vláda nakonec žádné stanovisko nezaujala, nedokázala se shodnout. Zákon nyní projednají poslanci.

Novela ruší automatický odkladný účinek soudní žaloby na vyvlastnění. Velká část sporů se vede o cenu pozemků, přičemž do definitivního verdiktu stát nemůže stavět. Dle novely by žaloba majitele vyvlastněného pozemku neměla mít automaticky odkladný účinek, ale o odkladu by znovu rozhodoval soud.

Mělo by také být možné vyvlastnit například pozemek, který je pronajatý, což dosavadní úprava neřeší. Nájemní právo by ale vyvlastněním zaniknout nemělo.