"Aktivity spojujících se soutěžitelů se překrývají zejména v oblasti pronájmu nebytových prostor. Vzhledem k nízkým tržním podílům nevzbuzuje fúze obavy z narušení hospodářské soutěže," uvedl Vrána.

Fond se zaměří na investice do nemovitostí sloužících k dlouhodobému pronájmu. "Jde o jednu z konkrétních dílčích transakcí, která souvisí se vznikem nového realitního holdingu PPF ECM Holding," uvedl mediální zástupce ECM Milan Vodička na konci června v době, kdy se ÚOHS začal spojením PPF N. V. a pěti firem z ECM Group zabývat.