„Jestliže komise přijde na to, že na trhu nefunguje hospodářská soutěž, nebude váhat využít všech svých pravomocí. Národní úřady, které hlídají hospodářskou soutěž, mají podobné pravomoci a musí hrát důležitou roli v uplatňování práva hospodářské soutěže,“ zdůraznila EK v analýze.

Evropská komise uvažuje o zavedení celoevropského systému monitorování cen potravin. Ten by nejen srovnával ceny v jednotlivých státech, ale shromažďoval rovněž informace o producentech, zpracovatelích a obchodních řetězcích. „Mělo by to pokrýt všechny sektory, nejen mlékárenský,“ informovala EK.

Výkupní ceny jsou  pro zemědělce likvidační

Situace na trhu s mlékem se zhoršila v posledních dvanácti měsících. Po rekordním růstu cen v roce 2007 nastal prudký propad, který přivedl některé farmáře na hranu existence. Výkupní ceny mléka přitom klesly ze 30 až 40 centů za litr (7,80 až 10,40 Kč) až na průměrných 24 centů (6,24 Kč). Mnoho producentů přitom nedostává více než 20 centů za litr (5,20 Kč).

Evropská komise přesto ve středu potvrdila, že nemíní měnit kvóty na mléko, které se mají každoročně nadále zvyšovat o jedno procento až do roku 2015, kdy mají být úplně zrušeny. Zemědělci si sice přáli jejich snížení, což by údajně vedlo k růstu výkupních cen, ale EU to již několikrát odmítla.

Farmáři nyní mohou využívat intervenčních nákupů, podpory soukromého skladování a v některých případech i vývozních dotací. Komise nově navrhuje, aby členské státy mohly platit zemědělcům až 70 procent přímých plateb již od 16. října namísto původně platného 1. prosince.

Státy navíc budou moci pomáhat půjčkami mlékárenským producentům, kteří se ocitnou v platební neschopnosti. Výše jednotlivých půjček však nemá přesáhnout 500 tisíc eur (v přepočtu zhruba 13 miliónů Kč). To je totiž částka, která podle pravidel o státní pomoci nepodléhá schválení Evropskou komisí.