Odsolování mořské vody využívají mnohé státy světa k získání nedostatkové pitné vody, týká se to například afrických zemí, ale i Izraele či Spojených států. Celkem pracuje po celém světě tisíce takových zařízení. Například v Alžíru byl na začátku loňského roku zprovozněn obří odsolovač Hamma SDP. Přístroj dokáže pro hlavní město Alžírska odsolit 200 tisíc kubíků mořské vody denně, což pokryje čtvrtinu spotřeby vody tamního obyvatelstva.

Česká firma Mega separuje sůl z vody pomocí takzvané elektrodialýzy a spolupracuje přitom s vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Během tří let se jim podařilo snížit výrobní náklady až o 45 procent a zároveň zvýšit kapacitu zařízení z 30 na 50 metrů krychlových odsolené vody za hodinu. Tým čítající pět lidí z VŠCHT a pět lidí z Mega se potýkal s nemalými problémy. S rostoucí velikostí přístroje je náročné zajistit, aby kapalina proudila rovnoměrně celým prostorem mezi membránami.

"Proudění kapaliny mezi membránami musí být rovnoměrné, jinak dochází k zahřívání,“ vysvětlil Roman Kodým z VŠCHT. Za prezentaci projektu byl mimo jiné v letošním roce oceněn na mezinárodní vědecké konferenci Visegrádských zemí Permea.

Společnost MEGA:
Vyvíjí zařízení, která z kapalin oddělují solné složky pomocí elektrodialýzy. Zaměřuje se tak zejména na čištění odpadních či podzemních vod. Tento proces lze využít také ve farmacii, chemickém průmyslu či v mlékárenství. Společnost zaměstnává zhruba 120 zaměstnanců, zařízení dodává do firem ve Španělsku, Uzbekistánu, Bělorusku, Indii či na Slovensku. Každé zařízení se vyrábí na zakázku té které společnosti. Elektrolyzérů může být zapojeno více na jednou. Jeden samotný zbaví kapalinu 50 procent solí. Zatím největší zakázkou firmy MEGA byla dodávka téměř jedné stovky zařízení do španělské firmy.

České výrobky vynikají podle projektového manažera firmy Mega Lubomíra Machuči menšími rozměry a nižší pořizovací cenou.Vědci však nechtějí prozradit kolik stojí výroba jednoho přístroje. Jen pro představu, případný zájemce by za zařízení na odsolování vody na doma by zaplatil přibližně několik desítek tisíc korun. Nejmenší verze přístroje by mu nezabrala víc místa než průměrně velký kancelářský stůl.

Spotřeba pitné vody ve světě stále stoupá a v budoucnu by se mohla stát „nedostatkovým zbožím“. Výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Jacqueline McGlade už před časem na světovém fóru o vodě upozornila, že životadárnou tekutinou se plýtvá. Odsolování vody by se tak mohlo zdát jako snadným řešením při nedostatku, má však také své odpůrce. Některé světové organizace varují, že odsolování vody může narušit klima, nehledě na to, že výstavba nákladných zařízení na mořských pobřeží ničí životní prostředí. Navíc je provoz zařízení energeticky náročný.