Podle hejtmanky Jany Vaňhové nejvíce škod utrpěly obce, na obnovu jejichž majetku bude zapotřebí více než 287 miliónů korun. Občanům poškodila voda majetek za 130 miliónů korun, státu za 73 miliónů korun. Kraj škody způsobené povodněmi na svém majetku odhadl na 72,5 miliónu korun.

Nejvíce škod na obecním majetku, za 131,3 miliónu korun, zaznamenalo město Děčín, Horní Habartice pak za 75,4 miliónu korun, Markvartice 41,9 miliónu korun a Dolní Habartice 40,4 miliónu korun.

Nejvíce škod způsobily povodně na na mostech, komunikacích, železnici nebo telekomunikacích objektech, celkem za 355 miliónů korun. Škody na bytových a rodinných domech jsou přes 112 miliónů korun, na vodních tocích přes 45 miliónů korun.