Klientka před více než rokem nastoupila do nového zaměstnání, kde jí bylo zřízeno komplexní pojištění právě u Pojišťovny České spořitelny. Nabídka byla výhodná, stačilo, aby platila měsíčně sto korun a zbytek doplatil zaměstnavatel.

Problém nastal, když se krátce poté přestěhovala, změnu bydliště pojišťovně nenahlašovala. Navíc v květnu z práce odešla, proto si myslela, že ukončením pracovního poměru je ukončena i smlouva o pojištění.

Po roce přišla obsílka od soudu

O rok později se však velice divila, když jí přišla soudní obsílka s rozhodnutím, že kvůli dluhu sedm set korun musí navíc zaplatit právníka, který si účtuje více než šest tisíc korun, a soudní výlohy ve výši 300 korun. Pokud nezaplatí, hrozí ji exekuce.

Ze soudního výpisu se klientka dozvěděla, že o nezaplacení pojistného byla poprvé informovaná v lednu tohoto roku, tedy po sedmi měsících od první nezaplacené složenky. Kvůli přestěhování však žádnou upomínku neobdržela a finanční dům jiným způsobem ženu nekontaktoval.

„Komunikace prostřednictvím pošty je skutečně hlavním komunikačním nástrojem a pro stále velkou část klientů preferovaným. Nicméně pokud má klient zájem komunikovat s pojišťovnou prostřednictvím e-mailu, je to také možné,“ uvedl mluvčí finančního domu Mikuláš Duda. Jenže právě v tomto případě klientka sdělila elektronickou adresu, tak prý i telefonní číslo, přesto se o dluhu dozvěděla až z rozhodnutí soudu. Podle Dudy není ústní upomínka prokazatelným důkazem pro soudní řízení.

Navíc pojišťovna tvrdí, že standardně zasílá „připomenutí platby pojistného“, pokud klient neplatí včas. Ani v tomto případě nebyla žena informována. Podle pojišťovny je povinností změnu adresy nahlásit, navíc nepřevzatá zásilka je považována za doručenou uplynutím odběrní lhůty.

Exekuce hrozí více lidem

Případů, kdy nezaplacení pár stovek korun, přitom dlužit tisíce kvůli vymáhání u soudu, je více. „Každoročně pojišťovna řeší tisíce případů neplacení pojistného, ve většině případů klienti na zaslané upomínky sami reagují. Případů, které končí soudním řízením nebo až exekucí je minimum,“ dodal Duda s tím, že dlužné částky se většinou pohybují v rozmezí stovek až tisíců korun. Dluh tedy bývá minimální, kvůli soudnímu řízení se však zněkolikanásobí.

Na dotaz, jestli přijde pojišťovně adekvátní, že z původního dluhu několika stovek korun je dluh za tisíce jen kvůli tomu, že právník si za minimální úkon účtuje přes šest tisíc, finanční dům argumentuje tím, že sazby odměny advokáta jsou stanoveny zákonem. „Pojišťovna dostává pouze dlužné pojistné, tedy jistinu žaloby,“ dodal mluvčí.