"Byli jsme osloveni Polskem, zda bychom zaujali podobný postoj ve věci zpoplatnění přebytků. Slíbili jsme, že budeme v těchto bodech spolupracovat - nejen my, ale také Slováci a Maďaři," uvedl Palas. EU hodlá uvalit zvláštní poplatek na nadměrné zásoby s cílem zabránit tomu, aby se toto zboží nedostalo po vstupu nových zemí na jednotný vnitřní trh a nenarušilo ho.

Zatímco při minulých rozšířeních EU se toto opatření vztahovalo podle Palase pouze na dovážené potraviny, například rýži nebo banány, chce nyní unie postihnout i nadměrné zásoby domácí produkce, například obilí, masa nebo cukru. Česko by podle ministra mohlo v takovém případě mít problémy právě s cukrem. U jiných potravin je v ČR daleko snazší než v Polsku zjistit skutečný stav zásob a postarat se o to, aby odpovídal limitům, protože v Česku převládají velké zemědělské podniky.

V minulosti se stávalo, že dovozci v zemích vstupujících do EU nakoupili v poslední chvíli před přijetím velké množství potravin ze třetích zemí za výhodnějších podmínek, než jaké praktikuje unie, a pak je vrhli na vnitřní trh. Tomu chce Evropská komise zabránit tím, že stanoví pro určité produkty limity zásob. Co je přesáhne, bude zpoplatněno a peníze odvedeny do rozpočtu EU. Podle polského názoru je tento postup u domácí produkce nepřijatelný.

Některé podniky zřejmě čeká uzavření

Palas se dnes na okraji zasedání ministrů zemědělství EU v Lucemburku s komisařem Franzem Fischlerem dohodl, že s ním v Praze v pátek probere stav přípravy české agrární platební agentury. Ujistí ho, že agentura, jež vzniká spojením Státního zemědělského intervenčního fondu a Agentury Sapard, bude akreditována do léta příštího roku. To stačí, uvedl, aby čeští zemědělci nepřišli ani o euro z fondů EU.

Starosti mu nedělají ani jatka a další potravinářské podniky, které nebudou po 1. květnu příštího roku splňovat veterinární a hygienická pravidla EU. Pokud se prokáže, že nejsou na úrovni, Státní veterinární správa je uzavře. "Platí přísná pravidla hry a kdo je nebude dodržovat, nemůže dál produkovat," prohlásil Palas. Je si jist, že okresní orgány Státní veterinární správy zajistí, aby výrobky z těchto provozů směřovaly před případným uzavřením pouze na vnitřní trh.