„Tito lidé přišli úplně o všechno, pokud nepomůže výrazným způsobem kraj, a hlavně vláda, tak nemají šanci na přežití,“ řekl starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček.

Starosta Šenova u Nového Jičína Vladimír Demeter dodal, že někteří lidé pojištění podcenili, ale řadu rodinných domků také nechtěly pojišťovny pojistit. Některé pojišťovny nechtějí smlouvy uzavírat nebo jsou pojistky kvůli hrozbě povodní velmi drahé. Třeba ročně 14 tisíc.

„V záplavových oblastech nechtějí pojišťovny většinou pojistky uzavírat. Když už nějakou uzavřou, tak se pak netýká povodní. Máme tady případ, že nyní přijeli z pojišťovny a majitelům řekli, že jim neproplatí ani korunu. Sice měli pojistku proti zatopení vodou, ale netýkala se konkrétně povodně,“ vylíčil Demeter. Podle něho pojišťovny nabízejí pouze takové pojistky, na kterých chtějí nahonit body.

Stoletá voda? I každý rok

Mnoho lidí se z ničivých záplav v roce 1997 a 2002 nepoučilo a své nemovitosti odpovídajícím způsobem proti možným rizikům povodní nepojistila. I proto se nyní likvidátoři pojišťoven v mnoha případech setkávají s případy špatně pojištěných nebo vůbec nepojištěných nemovitostí. Zatopeny navíc byly i objekty, které nemají v blízkosti žádný vodní tok.


Někteří majitelé domů dokonce věřili, že když jejich objekt již jednou zasáhla stoletá voda, další povodňová kalamita se jim vyhne na dlouhá desetiletí.

„Po katastrofických záplavách v roce 2002 jsme všichni předpokládali obrovské zvýšení zájmu o pojištění domků a domácností. Avšak skutečnost byla jiná. V některých druzích pojištění došlo po roce 2002 dokonce k nepatrnému poklesu,“ řekl Právu tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny Tomáš Hejda.

„Občané, kteří mají pojištění stavby nebo domácnosti, jsou automaticky pojištěni proti rizikům povodeň – záplava. Z pohledu likvidace je tedy lhostejné, jak tam voda vnikla. U podnikatelského pojištění je to tak, že si podnikatel rizika vybírá. Pokud tedy měl pocit, že je na kopci a velká voda ho nemůže zasáhnout, a riziko povodně – záplavy si nevybral, pojištěn nebyl,“ sdělila mluvčí České pojišťovny Dagmar Koutská.

A v tom je největší potíž. Někteří se nepojistili právě z důvodu, že měli pocit, že stoletá voda už tu byla a nemůže se opakovat.