Podle Janoty stát musí finance najít i navzdory současné ekonomické krizi. "Budeme muset hledat i rezervy formou úvěrových peněz. Ukazuje se, že rozpočet by měl pracovat s určitými rezervami na tyto nahodilé a neočekávané události," uvedl Janota.

Podle něj lze využít i některé dostupné finanční rezervy. "Můžeme uvažovat i o určitých formách emise dluhopisů. Budeme se snažit využívat i úvěrové zdroje, například Evropské investiční banky, která se specializuje zejména na infrastrukturální projekty, ať už to jsou vodní, silniční nebo železniční koridory," dodal Janota s tím, že hospodaření státu se zkomplikuje.

Podle něj lze využít i některé dostupné finanční rezervy. "Můžeme uvažovat i o určitých formách emise dluhopisů. Budeme se snažit využívat i úvěrové zdroje, například Evropské investiční banky, která se specializuje zejména na infrastrukturální projekty, ať už to jsou vodní, silniční nebo železniční koridory," dodal Janota s tím, že hospodaření státu se zkomplikuje.

Do tří týdnů by vláda měla projednat jednotlivé návrhy starostů, hejtmanů nebo krizových štábů, které by se měly stát podkladem pro plán obnovy povodněmi postižených regionů. Nejnutnější finanční pomoc potřebná například na demolice domů bude do regionu směřovat okamžitě, část peněz z dosud vyčleněných 99 milionů korun státní pomoci už byla zaslána do povodněmi postižených krajů.

Podle ministra dopravy Gustáva Slamečky zatím není přesně možné odhadnout, jak dlouho obnova silnic a železnice potrvá. "Bude to samozřejmě záležet případ od případu. Ještě monitorujeme, jaká jsou poškození. Finanční prostředky máme přichystané. Jsme schopni s úpravami začít velmi rychle," uvedl Slamečka.

Povodeň ničila i polnosti a zabíjela zvířata

Jen na státní dopravní infrastruktuře, tedy na dálnicích, silnicích I. třídy a železnici, voda v celé zemi způsobila škody za zhruba dvě miliardy korun, řekl Slamečka. Celkové škody po záplavách v Česku by mohly přesáhnout 5,6 miliardy korun.

Kromě silnic a soukromého majetku povodeň likvidovala i zemědelskou půdu. Záplavy na Novojičínsku poničily nejméně 800 hektarů zemědělské půdy. Navíc na celém postiženém území Moravskoslezského a Olomouckého kraje kvůli povodním zatím zahynulo téměř 800 hospodářských zvířat. Vyplývá to z údajů Regionální agrární komory Ostravsko a Státní veterinární správy ČR. Škoda zatím nebyla vyčíslena.