Kraj rozdělí postiženým povodní 70 miliónů korun Kč. Krajský úřad může poskytnout 20 000 korun na občana, obce můžou od kraje dostat na odstranění prvotních škod až půl miliónu korun. Po zasedání krajského krizového štábu to novinářům řekl hejtman Jaroslav Palas (ČSSD). Dalších 54 miliónů uvolnila vláda. Ministerstvo pro místní rozvoj dá 45 miliónů korun, jak uvedla ČTK.

"Tyto finanční prostředky můžeme použít pro naléhavé případy, kdy občané postižení povodní se dostanou do svízelné situace. Obcím můžeme přispět na eliminaci prvotních škod, například na úhradu nafty a podobně," řekl Palas. Podle ČTK v případě potřeby může požádat ministerstvo financí o uvolnění dalších 54 miliónů korun z dostupných rezerv.

Lidé v hmotné nouzi mají na peníze nárok ze zákona

Podle zákona 111 z roku 2006 mají lidé postižení například živelní pohromou nárok na poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, jestliže se dostali do hmotné nouze.

„Výše této jednorázové dávky se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby nebo společně posuzovaných osob. Může být poskytnuta do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až 46 890 Kč,“ vysvětlila Štěpánka Filipová z tiskového oddělení MPSV.

Podle Filipové mohou lidé díky tomuto zákonu dostat také až 31 260 korun, a to v tom případě, že nemají prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením základních věcí dlouhodobé potřeby. Stát také může lidem zaplatit například náklady spojené s pořízením nových dokladů a podobně.

O dávky je možné žádat prostřednictvím formuláře na obecních úřadech, tak na internetových stránkách www.portal.mpsv.cz/forms.