"Od sedmé hodiny ranní bylo nahlášeno již více než 140 škodních událostí vztahujících se k poškození majetku povodní nebo záplavou. Nejčastější nahlašovanou škodou je zaplavení rodinných domků a přilehlých nemovitostí. Hladina vody v postižených lokalitách dosahovala údajně výšky jednoho metru,“ uvedl mluvčí ČSOB Pojišťovny Tomáš Hejda.

Dodal, že lidé hlásí škody například i na autech, která na ulicích zaplavila voda. Nejvíce škod je prý v obcích Hodslavice, Bludovice, Hostašovice, Žilina, Hranice na Moravě či v Novém Jičíně.

Jak postupovat při pojistné události:
Než zkontaktujete pojišťovnu, připravte si číslo pojistné smlouvy, stručnou charakteristiku škody, ke které došlo, a její rozsah. Nezapomeňte uvést, kdy k poškození majetku došlo, a nějaké spojení na vás, popřípadě adresu, kde se nacházíte, pokud máte neobyvatelný dům.
Pokuste se zamezit vzniku dalších pojistných událostí, zničený majetek si předem vyfoťte, jestli je to možné. S opravami nečekejte na příchod pracovníka pojišťovny.
Budete-li chtít vyplatit zálohu ještě před likvidací pojistné události, sdělte to mobilnímu technikovi, který přijde udělat prohlídku. Standardní likvidace jinak probíhá na základě předložených faktur.
Jestli je to možné, dohledejte si doklady k poškozeným věcem, tedy účty či záruční listy.
U podnikatelů je navíc potřeba pojišťovně předat:
Účetní evidenci zasažených věcí - inventární soupisy s vyznačením zasažených věcí, cenami, stářím a odhadem poškození, účetní stavy majetku (zásob, movitého a nemovitého majetku), z doby bezprostředně před vznikem škody.

Česká pojišťovna již eviduje za čtvrtek devět set nahlášených pojistných událostí za několik miliónů korun. „Po této záplavové vlně očekáváme celkem 3000 škod v objemu 75 miliónů korun,“ uvedl mluvčí společnosti Václav Bálek.

Podle Marka Vícha z Koopertivy jsou škody předběžně vyčísleny na více než 50 miliónů korun, protože poškozeny byly například podnikatelské objekty.

 

Škody také na železnici a silnicích

Současné záplavy na severní a střední Moravě způsobily podle odhadu Ředitelství silnic a dálnic na silnicích škody za stovky miliónů korun. Podle ČTK škody v podobné výši čeká také Správa železniční dopravní cesty.