V letošním roce lze podle daňové správy očekávat nižší výběr jak daně z příjmu fyzických osob, tak i daně z příjmu právnických osob. Důvodem jsou nejen další změny daňových zákonů, ale i hospodářská recese.

V případě firemních daní loni podle zprávy vyvrcholil trend zrychlování růstu inkasa započatý v roce 2003, kdy výnos daně z příjmů právnických osob poprvé překročil hranici 100 miliard korun. Zároveň je to podle MF důsledek příznivého vývoje české ekonomiky v předchozích letech.

Ve srovnání s rokem 2007 úřady loni na dani z příjmu právnických osob získaly o téměř 18 miliard korun více. V závěru roku byl podle daňové správy výběr daní již ovlivňován narůstajícím počtem žádostí o změnu stanovení záloh nebo žádostí o posečkání s placením daně. Důvodem byla začínající hospodářská krize, která již způsobila řadě firem problémy.

Za změnami jsou zákony

V případě výběru daní z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti stojí za poklesem změny zákonů. Především byla zavedena jednotná patnáctiprocentní sazba daně, byly zaveden strop pro odvody sociálního a zdravotního pojištění nebo byly zvýšeny slevy na dani.

Na dani z přidané hodnoty (DPH) loni úřady získaly 255,2 miliardy korun, což je meziročně o téměř 19 miliard více. Příjmy ze silniční daně stouply na šest miliard korun. Inkaso daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí činilo loni 10,4 miliardy korun.

Celkový objem daňových nedoplatků ke konci loňského roku dosáhl 100,5 miliardy korun. Objem vymáhaných daňových nedoplatků loni ovšem klesl o 1,1 miliardy korun na 67,4 miliardy. Největší objem daňových nedoplatků přitom evidují finanční ředitelství v Praze, v Brně a Ústí nad Labem. Naopak nejnižší objem vykazují dlouhodobě finanční úřady v působnosti Finančního ředitelství v Českých Budějovicích a v Hradci Králové.

Loni ukončily finanční úřady 86 087 daňových kontrol. Na základě provedených daňových kontrol bylo na daních doměřeno téměř sedm miliard korun. Celková částka doměřených daní se v roce 2008 ve srovnání s rokem 2007 přitom zvýšila o 989 milionů korun.