Nově by například mělo platit, že pokud finanční úřad dodatečně doměří daň a poplatník se odvolá, zaplatí tuto daň až po konečném pravomocném rozhodnutí. Ministr financí by měl také ztratit svou pravomoc promíjet daně. Úřady budou nově muset zdůvodňovat veškerá svá rozhodnutí.

Například daňoví poradci ztratí své výlučné právo zastupovat u příslušných finančních úřadů více klientů současně. Pokud se daňový poplatník přestěhuje v době, kdy ho úřad kontroluje, dokončí kontrolu původní úřad, a nikoli nový v novém sídle a bydlišti.

Ministr financí Eduard Janota při předchozím projednávání ve Sněmovně řekl, že návrh například snižuje administrativní náklady vůči těm, kteří své daňové povinnosti plní řádně a poctivě. Naopak vytváří účinné nástroje vůči nepoctivým poplatníkům. Zdůraznil, že řád je výsledkem mnohaleté práce a podílelo se na něm několik vlád.

Jednotné inkasní místo

Náměstek ministra financí Peter Chrenko již dříve řekl, že současný zákon nevyhovuje, protože se podle něj stejně nepostupuje a místo něj se úřady opírají o výroky soudů. Daňový řád souvisí i s plánovaným zřízením Jednotného inkasního místa, což je projekt, který má sjednotit výběr cel, daní a pojistného.

Řád má nahradit dosavadní zákon o správě daní a poplatků z roku 1992, který je podle některých odborníků již nefunkční a zastaralý. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát, pokud ho schválí, zamíří pro podpis prezidenta republiky.