Normu, která patří k protikrizovým opatřením, dostane k podpisu prezident. Část svých platů tak dostanou i skláři ze skupiny Bohemia Crystalex Trading.

Novela má také zlepšit možnosti oddlužení, čili splácení dluhu ve splátkách, které se bude vztahovat i na občany. Soud by mohl například v případě nepředvídatelných těžkostí dlužníka upravit režim splátek.

Novelu navrhla bývalá koaliční vláda, podle ní má uchránit pracovní místa podniků v potížích a lépe ochránit zaměstnance před insolvencí zaměstnavatele. Cílem je zachovat zaměstnanost a vyhnout se tomu, aby v rámci konkurzních a obecně insolvenčních řízení podniky zanikaly a byly rozprodávány.

Schválením novely insolvenčního zákona horní komora podpořila poslední ze tří protikrizových norem, které předložila ještě bývalá vláda Mirka Topolánka. Přijetím novelou zákona o daních z příjmů umožnil zrychlení odpisů hmotného majetku, dočasnými slevami odvodů na sociální pojištění pro zaměstnavatele má snížit náklady na pracovní sílu a zajistit udržení pracovních míst. Senát čeká ještě schvalování protikrizových návrhů ČSSD.