"Obraty spojujících se soutěžitelů nedosahovaly limitů stanovených zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Společný obrat fúzujících pojišťoven na území České republiky nedosáhl 1,5 miliardy Kč a současně žádný ze soutěžitelů nedosáhl vyššího obratu než 250 miliónů korun," zdůvodnil antimonopolní úřad své rozhodnutí.

Úřad nebral v úvahu obrat plynoucí z veřejného zdravotního pojištění. Takovou činnost nelze považovat za činnost hospodářské povahy. ÚOHS proto obrat počítal například jen ze zprostředkování cestovního pojištění či příjmu z pronájmu nemovitostí.

Obě firmy se dohodly, že pojišťovna Agel zanikne a HZP převezme všechny závazky. Agel loni založil podnikatel Tomáš Chrenek. Firmy sloučení zdůvodnily tím, že konkurenci mohou čelit jen větší společnosti.