Relativně často přitom za velmi účinnou považují při výběru jejich daní státní správu lidé, za něž daňové přiznání vyplňují a podávají zaměstnavatelé, především pak zaměstnanci v dělnických profesích. Poněkud nižší frekvence těchto odpovědí byla naopak zaznamenána mezi podnikateli a živnostníky, kteří působnost státní správy častěji hodnotili jako poměrně nebo středně účinnou.

Podle průzkumu si samo vyplňuje a podává daňové přiznání 24 procent ekonomicky aktivních obyvatel. 72 procent lidí v průzkumu odpovědělo, že to za ně dělá zaměstnavatel a 4 procenta lidí nevědělo, kdo za ně daňové přiznání vyplňuje a podává.