Důvodů, proč jsou na tom České banky dobře, je několik. Zpráva uvádí například vysokou ziskovost, vysoký poměr vkladů na úvěrech a velmi nízký podíl úvěrů v cizích měnách. "Český bankovní sektor vykazuje jako jediný ve střední a východní Evropě kladnou čistou externí pozici, má nízký externí dluh, a je tak nezávislý na vnějším financování," uvádí zpráva ČNB.

Podle centrální banky je pravděpodobné, že i nadále bude český bankovní sektor řazen mezi těch několik málo evropských, kde vláda nebyla nucena použít ke stabilizaci prostřekdy daňových poplatníků.

Tři scénáře

"Bankovní sektor jako celek by ustál šoky ve všech třech alternativních scénářích, i když v rámci jednotlivých scénářů se vyskytují banky, které by po testu nedosáhly regulatorního minima kapitálové přiměřenosti," uvádí zpráva. Které banky by to byly, ale zpráva neuvádí.

Tři scénáře dostaly název Nervozita trhů, Ekonomická deprese a Evropa v recesi.

Nejhůře dopadla "Nervozita trhů". Pracuje se situací, kterou vyvolávají informace o špatném stavu vývoje HDP. Scénář počítal s poklesem o 3,9 procenta a především velkým oslabením koruny.

"Při tomto scénáři by se do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti dostal dvojnásobný počet bank než v nejmírnějším scénáři. Celkem by šlo o osm bank, včetně několika významnějších. Tento vývoj by si vyžádal kapitálové injekce do finančního systému ve výši zhruba 23 miliard korun," uvedla ČNB.

Nejhorší scénář s názvem Ekonomická deprese počítá s poklesem hrubého domácího produktu o 6,2 procenta. Tento vývoj by si vyžádal doplnění kapitálů bank ve výši 22 miliard korun.

Za nejpravděpodobnější ČNB považuje Evropu v recesi. Realistický scénář se odvíjí od oficiálních odhadů ČNB, ve kterých by měla letos česká ekonomika klesnout o 2,4 procenta. V tomto případě by banky musely dodat kapitál 14 miliard korun.