"Provedeme odběr vzorků, necháme výrobek posoudit na funkčnost uzávěru u akreditované společnosti," uvedla mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová.

Podle mluvčí Fakultní nemocnice Motol Evy Jurinové byly za posledního půlroku ošetřeny tři děti, které se poleptaly výrobkem Krtek. "Následek je poleptaný jícen na celý život. Jícen je tak zjizvený, že člověk nemůže polykat," dodala Jurinová.

Právnička Sdružení obrany spotřebitelů Eva Strnadová televizi Prima potvrdila, že podle zákona o chemických látkách by tento přípravek dovážený z Polska měl mít bezpečnostní uzávěr.