Lidé tak letos pracovali na stát 163 dní, tedy o pět dní více než loni. Důvodem je hospodářská krize, která změnila vývoj posledních dvou let, kdy se počet dní práce na stát zmenšoval.

Česko je se svým dnem daňové svobody za průměrem zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který v letošním roce vychází na 11. června. Z odhadů OECD pramení právě výpočty Liberálního institutu. Metodika OECD, která využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, umožňuje porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v mnoha dalších zemích.

Slováci si polepšili, nejvíce se propadli Britové

Ze zemí, pro něž jsou dostupné aktuální odhady vývoje HDP, letos zaznamená největší propad Velká Británie. Britové si den daňové svobody připomenou 30. června, což je o celých 16 dní později než loni.

Japonsko se dnem daňové svobody 28. května se spolu se Spojenými státy (1. června) propadlo o 13 dní. O něco lépe na tom bude Itálie, kde lze očekávat posun dne daňové svobody o deset dnů dále na 6. července. Němci začnou na sebe pracovat 19. června a Francouzi 21. července. Naopak Slováci letošní den daňové svobody "oslavili" již 17. května.