Nová pravidla přinesou povinnosti také výrobcům, kteří budou muset například zajistit, aby se na každé baterii s obsahem těžkých kovů objevil symbol použité chemikálie.

Nová evropská směrnice, která se nyní zavádí do českého práva, má zajistit, aby se v členských státech do konce roku 2012 sbírala alespoň čtvrtina baterií a akumulátorů. Do konce roku 2016 by sběr měl pokrýt nejméně 45 procent tohoto chemického odpadu. Podle údajů z roku 2007 se v Česku posbíralo sotva devět procent použitých baterií.

Díky zákonu by se měl počet sběren po celé ČR zvýšit, takže budou lidem dostupnější. Navíc bude muset výrobce či dovozce zajistit, aby je prodejny, v nichž se baterie a monočlánky prodávají, také od svých zákazníků odebíraly. Výrobcům zavádí povinnost financovat zpracování použitých baterií, zároveň zakazuje jejich spalování, řekl ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Baterie vezmou i v hračkářství

"Každý poslední prodejce, který má baterie a monočlánky ve své nabídce nebo prodává zboží na baterie, bude muset fungovat zároveň jako místo zpětného odběru. Nově se tak budou moci baterie a monočlánky běžně odevzdávat ve všech prodejnách elektro, foto-video, hodin, počítačové a telekomunikační techniky. V ostatních prodejnách v případě, že jejich rozloha je větší než 200 metrů čtverečních," uvedl mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Výjimkou jsou jen hotely, restaurace, drogerie a čerpací stanice. Všechna sběrná místa musejí být viditelně označena a všichni prodejci budou muset zákazníky o nejbližším sběrném místě informovat.

Novela také zpřísňuje limity obsahu kadmia a rtuti při výrobě baterií a akumulátorů. Prodávat se tedy budou moci jenom baterie, které mají nižší obsah těžkých kovů, podotkl Bursík. Novela na zásah sněmovny naopak ruší povinnost výrobce předat odběrateli technickou dokumentaci prokazující splnění požadavků pro uvedení baterií nebo akumulátorů na trh.  

Podle Kašpara novela také zjednodušuje administrativu nakládání s odpady, což pomůže zejména drobným živnostníkům. Hlášení o produkci odpadů se bude podávat elektronicky a minimální hranice pro povinnost hlášení o produkci a nakládání s odpady se zvýší z 50 na 100 kilogramů u nebezpečných odpadů a z 50 na 100 tun u ostatních odpadů. Počet ohlašovatelů se tím sníží o 40 procent, upozornil Kašpar.