Symbolická hranice 4%, kterou jsme viděli naposled loni v říjnu (Graf 1), byla u desetiletých T-bondů překonána z několika důvodů. Na akciových trzích v současné době pokračuje růst, který je samozřejmě způsoben zvýšeným zájmem o koupi akciových titulů. Investoři, kteří chtějí koupit v porovnání s dluhopisy rizikovější akcie, však leckdy shání prostředky tak, že ze svého portfolia prodávají právě dluhopisy. To znamená jejich zvýšenou nabídku a pokles jejich ceny, a proto i růst jejich výnosů, neboť peněžní toky, které poplynou držitelům dluhopisů v budoucnu, jsou v porovnání s aktuální cenou dluhopisu relativně větší.

Dalším důvodem růstu výnosů je, že v poslední době proběhlo několik sérií aukcí amerických T-bondů, pomocí kterých USA financují svůj obří rozpočtový schodek. Tyto aukce znamenají totiž také zvýšenou nabídku dluhopisů.

Investoři začali požadovat vyšší výnosy nejvíce u dluhopisů s nejdelší splatností, protože na nich by se nejvíce mohla projevit v delším období v USA očekávaná inflace. Ta hrozí díky silně expanzivní měnové (více peněz v ekonomice) i fiskální (velký schodek státního rozpočtu) politice.

Bezprostředním důvodem ke zvýšení výnosů také byl fakt, že Rusko ve středu oznámilo, že hodlá část svých dolarových rezerv, které právě drží v amerických dluhopisech, rozpustit a místo toho nakoupit dluhopisy Mezinárodního měnového fondu. To samozřejmě vytváří tlak na pokles cen dluhopisů v budoucnu, což dopředu hledící obchodníci automaticky přetavili v jejich okamžitý pokles a tedy i růst výnosů. Obdobných kroků, které učinilo Rusko, se v budoucnu ještě určitě dočkáme, protože předzvěst oslabení dolaru bude centrální banky po světě motivovat k větší diverzifikaci jejich devizových rezerv.

Na vývoj na trhu dluhopisů reagovaly např. úrokové sazby hypotečních úvěrů růstem, ale zvyšovaly se i jiné úrokové sazby. To do značné míry hatí plány americké centrální banky FEDu, která chce udržovat úrokové míry co nejnižší, aby tak pomohla znovu nastartovat hospodářský růst. Nižší úrokové sazby totiž znamenají více investic, které jsou součástí HDP.