Vývoz v dubnu meziročně v běžných cenách klesl o 22,8 procenta a dovoz o 26 procent. U dovozu šlo o nejhlubší, u vývozu o druhý největší propad od vzniku České republiky, uvedl ČSÚ.

Se státy Evropské unie byla bilance v přebytku 38,4 miliardy korun, s nečlenskými státy EU byla v deficitu 26,4 miliardy korun.

Podle statistiků se přechodem z pasiva 0,6 miliardy korun do aktiva 2,6 miliardy korun zlepšila bilance obchodu s polotovary a materiály, a to o 3,2 miliardy korun. Snížil se schodek obchodu s chemickými výrobky o 1,8 miliardy korun a v obchodě se surovinami vzrostl přebytek o 0,8 miliardy korun.

Export tradičních produktů klesl

Celkovou bilanci nepříznivě ovlivnil pokles přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 2,2 miliardy korun, průmyslovým spotřebním zbožím o jednu miliardu korun a nápoji a tabákem o 0,4 miliardy korun. Schodek v obchodě s potravinami a živými zvířaty se prohloubil o 0,7 miliardy korun.

Obchod se stroji a dopravními prostředky v dubnu zaznamenal pokles vývozu o 23 procent a dovozu o 27,8 procenta. Snížil se především vývoz a dovoz silničních vozidel, elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu.

Dovoz minerálních paliv klesl o 28,7 procenta. Ropy bylo dovezeno hodnotově o 24,7 procenta méně, naturálně o 23,7 procenta více. Dovoz zemního plynu klesl v hodnotovém vyjádření o 23,6 procenta, v naturálním se zvýšil o 34 procent.

Meziročně se v dubnu přebytek zvýšil v obchodě s Německem, Francií a Nizozemskem. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Tureckem a deficit se snížil v obchodě s Ruskem, Japonskem, Čínou a Tchaj-wanem. Přebytek klesl v obchodě se Slovenskem, Švédskem, Španělskem, Rumunskem a Itálií. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem a deficit se prohloubil v obchodě se Spojenými státy.