Nejvyšší platy mají tradičně lidé v peněžním a bankovním sektoru. Průměr tam přesahuje 50 000 korun (činí 53 987 Kč) a také lidé, kteří pracují s informačními technologiemi, například programátoři. U nich je průměrná mzda 45 516 korun. Zatímco bankéřům mzda nerostla, informatikům se zvýšila o 8,7 procenta. Nejvyšší nárůst mezd zaznamenali vědci - o 15,2 procenta. Jejich platy se pohybují měsíčně kolem 30 000 korun.

Nejméně stále berou lidé v pohostinství a ubytování, například číšníci či pokojské. Průměr v tomto odvětví je 11 721 korun. V tomto oboru si ale velkou část peněz bxděljí na spropitném.

Analytici poukazují na to, že firmy, kterých se dotýká ekonomická krize, platy zaměstnancům většinou nezvyšují. Některé dokonce přistupují ke snížení, nejčastěji zmrazí odměny.

"Zatímco v předešlých letech byl růst mezd přibližně pětiprocentní, tento rok jsou nárůsty minimální až žádné. Více než 60 procent společností na trhu zmrazuje nebo dokonce snižuje náklady na odměňování," sdělila Novinkám Katarína Smrčeková ze společnosti PricewaterhouseCoopers.

Většina lidí na průměr nedosáhne

Číslo průměrné mzdy je velmi zkreslující, protože je deformováno velmi vysokými platy manažerů. Většina lidí v Česku na průměrnou mzdu nedosahuje.

Průměrná mzda v některých odvětvích (v Kč)
oborprůměrná mzda
peněžnictví, pojišťovnictví53 987
informační a komunikační technologie45 516
výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla39 420
ubytování, stravování, pohostinství11 721
administrativní činnost14 957
zemědělství, lesnictví, rybářství15 840
zdroj: ČSÚ


V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 465 Kč (2,0 %) na 23 483 Kč, reálná mzda poklesla o 0,1 procenta. V této oblasti pracuje 80 procent zaměstnanců.

V nepodnikatelské sféře, tedy u státních zaměstnanců, byl růst mezd vyšší, průměrná mzda se zvýšila o 903 Kč (4,5 %) na 21 067 Kč, reálná mzda vzrostla o 2,4 % 

Suma 22 941 korun odpovídá metodice, v níž se počítají mzdy v podnicích nad 20 zaměstnanců. Podle metody, v níž se mzdy přepočítávají na počet zaměstnanců v celém hospodářství, se mzda zvýšila na  22 328. To je růst o 3,1 procenta.