Nejlepší platební morálku mají severské země, nejhorší je naopak Portugalsko, Řecko a Kypr. Česká republika je čtvrtá od konce.

Podniky se v Česku opožďují ve svých platbách v průměru o 19 dní a veřejné instituce o deset dní. Například ve Finsku mají s platbami sedmidenní zpoždění a veřejné instituce čtyři dny. V Německu je to 22, respektive 15 dní. Na druhou stranu například řecké podniky platí až o 35 dní později.

"Pokud jsou drahé peníze a problém získat úvěr, přistupují podniky k tomu, že začnou platit později anebo méně. V tomto směru se čeští podnikatelé neliší od těch evropských," uvedl ředitel společnosti Intrum Justitia Ivo Klimeš.

Některé vlády jsou horší než soukromé podniky

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že v řadě případů je morálka evropských vlád horší než u soukromých firem a podniků. "Paradoxně tak dochází k situaci, kdy na jedné straně vlády do svých ekonomik pumpují obrovské sumy peněz a na druhé straně nejsou schopny platit faktury včas," upozornil Klimeš.

Pokud by evropské vlády uhradily své závazky, znamenalo by to podle dat společnosti Intrum Justitia finanční injekci evropské ekonomice ve výši 65 miliard eur. "Ve srovnání s Evropou je ale český veřejný sektor lepší," dodal Klimeš.

Tři procenta z fakturovaných částek se nikdy nezaplatí

Průměrné platební ztráty se v Česku meziročně nezměnily a zůstaly na třech procentech. Znamená to, že Češi nikdy nedostanou tři procenta z celkově vyfakturované částky, což nyní činí zhruba 6,3 miliardy eur (cca 167 miliard korun). Nejmenší platební ztráty mají Finové, tedy jedno procento. Nejhůře je na tom Litva a Lotyšsko, s 3,3 procenta platebních ztrát.

Na evropské úrovni se platební ztráty prohloubily ze dvou procent na 2,4 procenta. V meziročním srovnání to znamená nárůst nedobytných pohledávek o 20 miliard eur.

České firmy se o své pohledávky starají

V Česku se platební morálka příliš nezhoršuje podle Klimeše i proto, že se firmy naučily o pohledávky starat. Nejen, že je svěřují do péče specializovaných firem, ale zajímají se o jejich proplácení ještě před datem splatnosti.

Za posledních pět let se platební index vytvořený společností Intrum Justitia v případě ČR zlepšil ze 176 na 172, ve srovnání s loňským rokem se ovšem zhoršil ze 171. Nejlépe je na tom Finsko s indexem 125, nejhůře Portugalsko s indexem 184 následované Řeckem (index 180) a Kyprem (index 173).

Intrum Justitia působí v Česku od roku 1996. Je součástí stejnojmenné evropské skupiny, která se zabývá poskytováním služeb řízení a správy úvěrů nebo správu obchodních i spotřebitelských pohledávek.

Průzkum byl proveden od ledna do března v 25 evropských zemích mezi 5000 firmami.