Komodity během finanční krize značně ztrácely na své hodnotě, avšak v posledních několika měsících začaly částečně dobývat ztracené pozice potom, co se objevily některé údaje, naznačující, že by pokles hospodářské aktivity mohl být již menší než dosud. Pokud byste se ledabyle dívali na graf vývoje cen zlata, mohli byste zbrkle dojít k závěru, že stejně tomu bylo u zlata, ale není tomu tak.

Zlata sice ztrácelo na své hodnotě také, ale mnohem pomaleji a navíc jeho opětovný růst nastal mnohem dříve. Zatímco zlato je totiž s akciovými indexy korelováno negativně, ostatní komodity spíše pozitivně. To znamená, že zlato má tendenci se zhodnocovat spíše v dobách, které nejsou investory považovány za dobré, a kdy akciové tituly ztrácejí. V případě, že tedy nějaké akcie již vlastníte, je zlato vhodným prostředkem k diverzifikaci rizika vašeho portfolia, tedy k jeho rozložení.

Zlato jako ochrana investice

Investovat do zlata je ale možné i z jiných důvodů. Zlato je vnímáno jako prostředek k ochránění investic ve špatných dobách a podle toho se i chovají jeho ceny. Velmi důležitým faktorem určujícím cenu zlata je inflace. V časech, kdy je vysoká inflace, se lidé uchylují k nákupu drahých kovů, protože ty si svou hodnotu, na rozdíl od peněz, zpravidla uchovávají.

Důležitá je také výše (nominální) úrokové míry, protože ta říká, jaké jsou náklady ušlé příležitosti, když místo peněz na účtě držíme zlato, které pochopitelně není nijak úročeno. Pokud spojíme úrokovou míru a inflaci do jedné veličiny, pak se dostaneme k reálné úrokové míře, což je přibližně nominální úroková míra mínus inflace. A skutečně reálná úroková míra v USA se ukazuje jako velmi dobrý indikátor cen zlata.

Díky tomu, že americká centrální banka ve velkém tiskne peníze, je pravděpodobné, že dříve nebo později nastane vysoká míra inflace, která bude provázena nízkými reálnými úrokovými měrami, které budou svědčit cenám zlata. Pozice zlata může být navíc podpořena možným snížením ratingu veřejného dluhu USA, o kterém uvažují ratingové agentury jako Standard&Poor's a Moody's. To by znamenalo skutečné turbulence ve světě financí, které by žlutému kovu určitě svědčily.

Investice do zlata v předzvěsti vysoké inflace má to úskalí, že je jí potřeba dobře načasovat. Než nastane v USA inflace, tak to může totiž trvat ještě řadu měsíců. Je ovšem téměř nemožné tipnout přesně, kdy se tak stane. Dobrým způsobem, jak zajistit, aby se vám nestalo, že nakoupíte zlato příliš pozdě nebo brzy, je nakupovat ho v pravidelných časových intervalech po menších částkách. Tomu se říká průměrování nákladů.

Vhodnou investicí nemusí být v současné době jen zlato, ale mohou jí být i jiné drahé kovy jako stříbro nebo platina, pro které platí obdobné jako pro zlato. Hodně nových peněz a málo drahých kovů totiž znamená, že hodnota peněz bude pravděpodobně klesat, nebo-li drahé kovy budou růst.