Z pořadí zemí, které představil institut ve středu vyplývá, že vůbec nejlépe je připraveno Dánsko. Následují jej Singapur, Katar, Norsko či Hong Kong. Česko má v hodnocení 37. místo a jen o příčku výš jsou Slováci.

Naopak nejhůře dopadla Venezuela, následovaná Argentinou, Ukrajinou či Rumunskem.

Test byl zaměřen spíše na budoucnost, a to jak jsou jednotlivé země vybavené na to, aby čelily případným hospodářským problémům. Jde tedy zejména o teoretický odhad. Výzkum je založen na porovnání dvaceti kritérií rozdělených do čtyř kategorií, a to podle připravenosti a odolnosti vlády, obchodu, společnosti a také podle srovnání předpovědi vývoje jednotlivých ekonomik.

Pořadí vybraných zemí podle připravenosti na ekonomickou krizi:
pořadízemě
1.Dánsko
2.Singapur
3.Katar
4.Norsko
5.Hong Kong
6.Švýcarsko
7.Švédsko
8.Austrálie
9.Finsko
10.Malajsie
36.Slovensko
37.ČR
55.Ukrajina
56.Argentina
57.Venezuela
Zdroj: IMD

„Malé ekonomiky jsou často v lepší kondici, aby se adaptovaly v těžkých časech,“ zhodnotil Stéphane Garelli z IMD. Dodal, že některé země již prošly krutou finanční krizí, proto jsou nyní opatrnější.

Současné problémy velkých zemí dokládá i pořadí v testu. Spojené státy jsou 28., Německo 24., Británie 34., Francie na 44. místě, Španělsko drží 50. příčku.