Dramatický pokles loni zařadil úhoře říčního na mezinárodní Červený seznam, do skupiny kriticky ohrožených druhů. V Česku je v témže seznamu v kategorii téměř ohrožený. Na návrh Německa je dva roky rovněž mezi živočichy chráněnými CITES. Důvody? Globalizace, poptávka z Asie, překážky na vodních tocích a paraziti.

Je kriticky ohrožený

"Dá se opravdu v jistém smyslu říci, že se úhoři v Evropě vyjídají. Končí často na japonských stolech. Na Dálném východě jsou považovaní za delikatesu,“ řekl Právu šéf Moravského rybářského svazu Rudolf Milerski.

Právě Japonci patří k největším světovým jedlíkům úhořího masa. Ročně ho sní přes sto miliónů kilogramů, zatímco v Evropě za stejné období je to zhruba čtvrtina.

Zájem o pochoutku nejdříve způsobil ekologické problémy v Asii. Téměř vyhubil japonského úhoře z tamních řek. Investoři tak museli hledat jiné zdroje - vyrazili k evropským břehům. U nich se ve velkém odchytává raná generace úhoře říčního, tzv. monté, připlouvající po letech putování ze Sargasového moře. Mladí jedinci dlouzí kolem sedmi centimetrů pak končí na farmách, kde se vykrmují na "porážkovou“ váhu.

Podobné drastické zásahy ovšem narušují přirozený vývoj úhoře říčního. Nemá téměř šanci dostat se z volného moře do řek, dospět v nich a vydat se zpět do rodných vod a zplodit tam nové generace. Množství monté připlouvající k Evropě proto stále klesá.

Vysazuje se minimum

Stav prohlubuje i skutečnost, že úhoře není možné odchovávat uměle. Na nákupu monté jsou proto zcela závislé i organizace, které ho do přírody vracejí, včetně těch českých. Ročně se do našich řek vysazují desítky kilogramů úhořů, dříve to ale byly stovky.

"Je to velmi drahé. Zatímco Japonci mohou za monté platit velké sumy, protože prodají maso, my dáváme malé úhoře do vod zadarmo. Přeplácet obchodníky nelze,“ uvedl Milerski.

Pavel Vrána z Českého rybářského svazu vidí i jiné důvody vymírání ryby u nás: "Úhoři přestali do naprosté většiny našich řek táhnout krátce po vybudování zdymadla na Střekově v Ústí nad Labem po roce 1935. Nebýt Českého rybářského svazu, který je vysazuje, už by tu nebyli vůbec.“

Úbytek zaznamenaly svazy v dlouhodobých statistikách úlovků. Ročně klesají o tisíce kusů. Propad mezi loňskem a obdobím před deseti roky činí dokonce téměř patnáct tisíc. Ve snaze úhoře co nejvíce chránit se už v ČR zpřísnila pravidla.

"K nejmenší lovné délce 45 cm byla stanovena doba hájení úhoře říčního v rybářském revíru od 1. září do 30. listopadu. Další omezení připravuje ministerstvo zemědělství. Je nutné říci, že dle prováděných výzkumů se lov na udici na celkovém poklesu úhoří populace prakticky neprojevuje,“ uvedl Vrána. Švédové přesto před dvěma roky zakázali i tento způsob.

Ryba na vyhynutí

Vrána upozornil i na další důvody kritického stavu úhoří populace v Evropě: "Jde především o množství hydroelektráren, jež systematicky likvidují dospělé kusy migrující do moře za účelem přirozené reprodukce a dále množství jezů a přehrad, které brání úhořům v migraci do míst jejich přirozeného výskytu.“

Situaci u některých nových staveb řeší tzv. rybí přechody umožňující rybám hladké proplutí mimo smrtící techniku. Jinou hrozbou pro druh je parazitární onemocnění, hlístice zvaná krevnatka úhoří. Někteří vědci spekulují i o vlivu změny proudění Golfského proudu, která může znesnadňovat larvám vylíhnutým u Velkých Antil další hladké putování.

Úhoře ohrožené vymřením chtějí více chránit i odborníci. V britském Somersetu se nedávno shodli na nutnosti uvažovat o zákazu vývozu ryb mimo kontinent a seškrtání licencí pro odlov monté. Omezení exportu a importu před dvěma roky totiž zatím příliš úspěšné nebylo. Plány zatím narážejí na odpor. Odvětví živí desítky tisíc lidí, především ve Velké Británii a Francii.