Nižší sklizeň poznamenalo zejména teplo a sucho, v některých oblastech úrodu poškodily také kroupy a prudké nárazové deště. Z obilovin bude nižší produkce zejména u kukuřice na zrno, a to o 24,4 %. Sklizeň řepky klesne o 44,6 %. Nižší bude i produkce kukuřice na zeleno a siláž.

Statistici upozorňují, že ani průměrné odhady výnosů z hektaru u většiny plodin nedosahují loňské úrovně. Předpokládaný výnos obilovin 3,97 tuny z hektaru znamená pokles o 0,31 tuny, výnos kukuřice na zrno se sníží na 5,97 tuny z hektaru. Výnos brambor ČSÚ odhaduje na 20,49 tuny z hektaru, tedy o 3,02 tuny méně proti loňsku, a výnos cukrovky technické zřejmě klesne o 18,4 procenta na 40,36 tuny z hektaru.

Letošní počasí negativně ovlivnilo i produkci pícnin. Hektarový výnos kukuřice na zeleno a siláž se podle ČSÚ sníží zhruba o pětinu na 27,47 tuny. U některých celoplošně pěstovaných zemědělských plodin letos statistický úřad zaznamenal významný meziroční pokles osevních ploch. Například u pšenice ozimé a ječmene ozimého se osevní plochy snížily téměř o třetinu, u řepky pak o necelou pětinu.

Proti loňsku se ale více než zdvojnásobila výměra neoseté orné půdy, která dosáhla 177 tisíc hektarů. Podle ČSÚ již definitivně skončila sklizeň základních obilovin a řepky. Vrcholí sklizeň kukuřice na zrno, okopanin a pícnin. První letošní odhad úrody kukuřice seté ke sklizni na zrno signalizuje meziroční pokles 150 543 tun. Aktuální odhady sklizní se vztahují k 15. září. Počátkem listopadu statistici zveřejní čísla, která by měla být konečná.