Palivo autobus, který je pojmenován Chipper, získává z místních fast foodů. Dopravce upozornil, že "přispívají" i kantýny, které on sám provozuje na nádražích. "Materiál" dodává i podnik z areálu místního fotbalového klubu.

Dopravce pasažéry v autobuse vyzývá, aby dodali svůj vlastní tuk, který by jinak skončil v odpadu.

Vozidlo už v roce 1998 vyvinul Dennis Dart. Vymyslel, jak by se dal odpadní tuk přeměnit na biopalivo. Dělá to místní recyklační podnik. Právě do něj mohou lidé použitý olej nosit.

Firma vozidlo testuje, pokud se ukáže, že produkuje méně zplodin než klasické palivo, využije ho ve více autobusech. Nevýhodou je to, že části motoru, které jinak vydrží po celou dobu provozu autobusu, se s novým palivem musí měnit každých 240 tisíc kilometrů. Náklady se vynaloží samozřejmě i na recyklaci oleje. Kromě zplodin tak bude firma samozřejmě posuzovat i ekonomickou výhodnost provozu.

Společnost First zajišťuje městskou a meziměstskou dopravu ve většině území Anglie a Skotska. Provozuje na několika místech i vlakové spoje. Významným dopravcem je především v jihoanglických hrabstvích.