Kromě zveřejnění nedůvěryhodnosti firmy bude mít společnost také zakázáno tři roky se o jakoukoliv zakázku ucházet.

Zadávací řízení by se podle návrhu mělo zjednodušit. Kvalifikace se bude prokazovat pouze kopiemi, následně před podpisem smlouvy může zadavatel požadovat po vítězi originály dokladů. V rámci zjednodušení se má změnit také doručování.

Návrh vypracovalo ministerstvo pro místní rozvoj s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Antimonopolní úřad získá zákonem vyšší pravomoci. Podle návrhu bude mít možnost uložit zákaz plnění smlouvy, pokud zadávací řízení nebylo řádně zveřejněno, nebo smlouva byla uzavřena ve lhůtě pro podání námitek. Úřad ovšem bude moci ve veřejném zájmu od uložení sankce upustit.