Podle ČKP, sdružující poskytovatele povinného ručení, se v posledních letech počty těchto nehod nezvyšují, ale prudce rostou jejich finanční objemy. Za posledních pět let se výše nepojištěných škod navýšila o 93 miliónů korun, tedy o pětinu.

Podle kvalifikovaných odhadů ČKP je u nás stále provozováno 200 až 250 tisíc nepojištěných vozidel, a to i přesto, že na přelomu roku byly z registru vozidel vyřazeny statisíce ojetin. Z garančního fondu ČKP, z něhož jsou hrazeny škody způsobené nepojištěnými vozidly, byla loni poskytnuta poškozeným pojistná plnění ve výši 301,3 miliónu korun, což činí téměř desetiprocentní meziroční nárůst. Od roku 2000 dosáhl celkový počet závazků tohoto fondu více než tři miliardy Kč.

Rostou škody na zdraví

Ze všech nepojištěných nehod připadá valná část, 88 procent, na majetkové škody, ale jejich finanční objem činí pouze 42 procent z celkové částky. Naopak zbývajících 12 procent představují škody na zdraví, s finančním objemem 58 procent. Průměrné škody na zdraví se pohybují v řádu statisíců, v případě nejzávažnějších úrazů, spojených s vyplácenou rentou, jde o milióny. A také finanční hodnota těchto škod prudce roste.

Podle výkonného ředitele ČKP Jakuba Hradce jsou škody na zdraví, a zejména pak ty s výplatou rent, pro garanční fond největší zátěží. Navíc se roční inflace pro škody na zdraví pohybuje na roční úrovni 14 procent, u škod na majetku je na šesti procentech.

Za nejčastější viníky nehod Hradec označil mladé řidiče ve věku do 23 let, kteří loni způsobili čtvrtinu nehod. Mezi bourajícími neplatiči silně převažují muži, a to z 90 procent. Nejčastěji je na vině alkohol a nepřiměřená rychlost. Není nezajímavé, že úspěšnost při vymáhání náhrady škod od viníků bez povinného ručení dosahuje 30 procent, což je špičkové číslo v rámci EU.

Tlak na neplatiče už přináší plody

Od konce letošního února ČKP spustila vymáhání sankcí od neplatičů povinného ručení. Doposud jim zaslala desítky tisíc výzev. Sankce u běžných typů osobních vozidel činí 50 až 70 korun denně. Zatím takto fond získal 4,5 miliónu korun. „Letos obešleme další statisíce řidičů, kteří neplní své zákonné povinnosti,“ sdělil Hradec a dodal, že vše probíhá za současného vyhodnocování všech procesů, aby nedocházelo k omylům.

Povinné ručení u nás poskytuje celkem 16 pojišťoven. „Reakci na první vlnu obesílání České kanceláře pojistitelů jsme rychle zaznamenali v našich pobočkách,“ řekl generální ředitel České podnikatelské pojišťovny Jakub Strnad.

„Nepojištěná auta jsou především na venkově. Očekávám, že obesláním dalších neplatičů můžeme očekávat další jednorázový příliv,“ dodal. „V posledních měsících se u nás na pojištění svých vozidel dotazuje velké množství motoristů, pro jejichž auta byla naše pojišťovna v dávné minulosti tradičním pojistitelem. Někteří k nám přicházejí jak pro radu, tak kvůli novým pojistkám,“ informoval tiskový mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.

To, že tlak na neplatiče přinesl vyšší zájem o produkty pojišťoven, potvrzuje i tiskový mluvčí Kooperativy Marek Vích. „Je určitě dobře, že pojišťovny dostaly prostřednictvím ČKP tolik potřebné nástroje, které mohou výrazně zredukovat počty neplatičů povinného ručení. Je zřejmé, že se tak zvýší spravedlnost celého systému,“ konstatoval Vích.