Náměstek ministra financí Eduard Janota začátkem dubna řekl, že letošní schodek rozpočtu by měl činit 120 až 130 miliard Kč, což je zhruba čtyři procenta hrubého domácího produktu. Příčinou deficitu je podle něj výpadek daňových příjmů.

"Pokud bude pokles HDP o dvě procenta, budou letošní příjmy rozpočtu jeden bilión korun, což je na úrovni roku 2006, 2007," uvedl Uvíra. Proti tomu jdou výdaje 1,152 biliónu korun, které je potřeba ještě navýšit o až 50 miliard korun vynaložených vládou na protikrizová opatření.

"Pokud bychom chtěli letos vyrovnaný rozpočet, museli bychom se dostat na výdaje roku 2006," uvedl Uvíra. Zároveň upozornil, že nárůst výdajů mezi roky 2006 až 2009 je z 90 procent tvořen mandatorními výdaji, tedy výdaji určenými zákony. Mezi ně patří například důchody nebo sociální dávky. V letošním roce činí mandatorní výdaje 616 miliard korun.