Ministři financí v neděli vyzvali dárcovské země, aby zachovaly toky pomoci pro chudé země. Upozornili, že finanční krize ve světě prudce zvýší chudobu a že bude zřejmě zapotřebí získat pro boj s chudobou více zdrojů.

"Vyzvali jsme dárce, aby posílili závazky ke zvýšení pomoci, a nás všechny, aby zvážili další závazky pomoci," uvedli ministři v komuniké po zasedání.

Zoellick řekl, že většina cílů OSN v omezování chudoby, hladu, negramotnosti, nerovnosti, nemocí a dětské úmrtnosti do roku 2015 splněna nebude. OSN si dala za cíl snížit chudobu a její doprovodné aspekty do roku 2015 na polovinu. "Musíme jednat v reálném čase, abychom zabránili humanitární katastrofě," řekl Zoellick.

Šéf Světové banky sdělil, že jeho instituce má dostatek kapitálových zdrojů. Ministři navíc posvětili plán posílit půjčky zemím se střední příjmovou úrovní, které nejvíce ohrožuje finanční krize, až o 100 miliard dolarů během tří let. Ministři vyzvali banku, aby do letošního října zhodnotila, zda má dost zdrojů pro pomoc nejchudším zemím.