„Dosud byly podány fondu k posouzení dvě projektové dokumentace, žádost zatím žádná,“ potvrdila v pátek Právu tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Lenka Brandtová.

Důvodem, proč přes obrovský zájem zatím lidé nemohou žádosti podávat, je jednak to, že SFŽP dosud neschválil seznam dodavatelů, kteří budou zateplení a výměnu topení provádět. Každý zájemce o dotace totiž může uvést do své žádosti jen toho dodavatele, který se nechal zapsat do seznamu a fond ho zapsal. Jiného použít nemůže a svépomocí si zateplení či výměnu kotle s nárokem na státní dotace udělat nelze.

„Bylo podáno přes tisíc žádostí o zařazení do seznamu firem, seznam bude hotov asi do čtrnácti dnů,“ řekla Právu vedoucí programu Zelená úsporám Irena Plocková ze SFŽP.
Obdobně to platí pro materiály a výrobky. Vlastník domu například nedostane dotaci, pokud si nechá instalovat kotel, který nebyl zapsán fondem do seznamu.

Banky se teprve připravují

Druhým důvodem, proč nelze podávat žádosti, je to, že byly fondem pozdě vybrány banky, které mají naprostou většinu žádostí zúřadovat. Ty budou připraveny na tuto činnost až na konci května nebo až v červnu. Není tedy komu žádost podat. Žádosti sice může formálně přijmout i SFŽP, ale zájemce o dotace stejně bude muset počkat, až se do programu zapojí banky a jeho žádost vyřídí.
„Je třeba spustit IT program pro pověřené banky, zaškolit pracovníky,“ vysvětlila Plocková.

Banky rovněž musí připravit nabídku úvěrů pro lidi, kterým jejich vlastní peníze nebudou stačit na úhradu nákladů na zateplení a výměnu kotle. Dotaci od státu totiž dostanou až po úplném dokončení akce, tedy po zaplacení všech faktur dodavatelům a po splnění povinností vůči stavebnímu úřadu. I státní dotaci budou vyplácet pověřené banky.

Zájemci o dotace se tak nyní mohou věnovat jen přípravě podkladů nutných pro podání žádostí. Časově nejnáročnější je příprava projektové dokumentace. Lidé, kteří plánují zateplení rodinných nebo obytných domů, mají tu výhodu, že po jejím dokončení ji hned mohou podat na SFŽP. Ten ji posoudí a v okamžiku, kdy pověřené banky zahájí činnost, bude moci zájemce o dotaci podat žádost včetně projektové dokumentace do banky.