První náměstek Marek Šnajdr dodal, že kromě navýšení tarifů chce ministerstvo zavést příplatky pro zdravotníky a chce upravit Katalog prací.

„Dnešní zdravotnický asistent se změní na praktickou sestru, zvýší se jim kompetence a následně i ohodnocení,“ doplnil Šnajdr.

V Česku pracuje zhruba 90 000 sester, z nich 37 000 takzvaně u lůžka, tedy v nemocnicích. Největší problém s odchody sester je právě v lůžkové sféře. V prosinci 2008 chybělo v Česku 1090 sester, nejvíce v Praze (531).

Jednodušší podmínky vzdělávání sester

Ministerstvo chce kromě platových podmínek zlepšit i vzdělání sester. Podle náměstkyně pro zdravotní péči Markéty Hellerové by se měla zkrátit délka specializačního vzdělávání ze sedmi na pět let, přičemž zohlednit by se mělo zejména odborné a vysokoškolské vzdělávání. Zároveň by se také měly zvýšit kompetence sester.

„Musíme si uvědomit, že bez dostatečného počtu kvalitních zdravotníků nelze očekávat zdravotnictví na vysoké úrovni,“ uzavřela Filipiová.