"Zmíněné osoby podle našeho přesvědčení sledují vlastní majetkový prospěch získaný pomocí nepravdivých informací. Jednají především jménem jedné konkrétní konkurenční zdravotní pojišťovny, což potvrzují i mnohá svědectví našich pojištěnců,“ vysvětlil mluvčí pojišťovny Jiří Rod.

Lživé údaje prý mohou poškodit pověst a dobré jméno Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Konkurence se kromě úpadku VZP snaží tvrdit, že pojišťovna není schopna plnit své závazky. Rod k tomu dodal, že VZP má smlouvu s většinou praktických lékařů a specialistů v ČR a že pojišťovna své povinnosti plní.