Nová pravidla by mimo jiné měla přinutit agentury k registraci a naplnit řadu dalších podmínek. Napříště tak budou třeba muset povinně zveřejňovat informace o tom, jaké modely či metodiky při vytváření ratingů použily.

Změny by také měly zabránit i případným střetům zájmu mezi hodnocenými organizacemi a agenturami.

Jednotliví analytici agentury tak budou muset při delší spolupráci s nějakým subjektem rotovat, aby se nenarušila jejich nezávislost.

Kritici ratingovým agenturám, které se zabývají hodnocením ekonomických subjektů i států a jejich porovnáváním z hlediska platební bilance, vytýkají, že nezaznamenaly zhoršující se situaci na finančních trzích.

Podcenily prý třeba problémy související s hypotékami poskytovanými bankami klientům. Právě špatné hypotéky stály na začátku finanční krize a bankovním ústavům způsobily obrovské ztráty.

"Je to jeden z nástrojů, jak reagovat na krizi," řekl těsně před hlasováním francouzský europoslanec a zpravodaj normy v parlamentu Jean-Paul Gauzes. Přísnější dohled podpořilo 569 členů zákonodárného sboru, proti bylo 47, čtyři se zdrželi hlasování.