Podíl RWE na trhu konečných zákazníků pro rok 2009 klesl ze 72 na 69 procent. "Nicméně poprvé od liberalizace lze říci, že jsme stabilizovali naše postavení, a dokonce získali od konkurence zpět první velké zákazníky," uvedl předseda představenstva RWE Transgas Martin Herrman.

Společnosti skupiny RWE v Česku organizačně patří pod divizi RWE Energy. Řídicí společností v Česku je společnost RWE Transgas, jejímiž hlavními obchodními aktivitami jsou dovoz zemního plynu a obchod se zemním plynem.

Skupina RWE je největším obchodníkem se zemním plynem v Česku. Koncern má v Česku více než 2,3 miliónu zákazníků a ovládá dvě desítky společností, mezi něž patří mimo jiné regionální prodejci a distributoři, tranzitní společnost RWE Transgas Net a RWE Gas Storage, která se stará o podzemní zásobníky. Společnost v Česku zaměstnává více než 4900 lidí.