Státní pokladna by tak mohla zvýšit postupně příjem až o několik desítek miliard korun. Ministr financí Bohuslava Sobotky (ČSSD) tlačí i na zlepšení výkonu celní správy a přijetí zákona o střetu zájmů. Snahou ministra vnitra Stanislava Grosse (ČSSD) je zase omezit korupci zejména ve státní správě. Jen na úplatcích má v ekonomice kolovat až miliarda korun.

Jde o stovky miliard

Údaje o šedé ekonomice jsou rok od roku varovnější. Celkem 58 % občanů se setkalo s šedou ekonomikou, 48,6 % dospělé populace pobírá nezdaněné příjmy, 55 % občanů nakupuje nedeklarované služby a zboží a tak vytváří stínovou poptávku, tvrdí materiál pro Světovou banku, který zpracoval Výzkum centra pro ekonomický výzkum.

Rozsah šedé ekonomiky nelze přesně změřit, tvrdí Martin Fassman v publikaci Stínová ekonomika, kterou v současné době vydala Českomoravská konfedrace odborých svazů. Záleží na metodice výpočtu.

Odhady se pohybují v rozmezí od 3 do 32% hrubého domácího produktu, tedy v penězích od 51 do 635 miliard korun ročně. Samotná vláda se pohybuje v intervalu odhadů okolo 200 miliard korun, o které státní kasa přichází díky šedé ekonomice.

Kde se snadno podvádí

Šedé ekonomice nahrává snaha lidí ušetřit či nedostatek peněz. Ten přivádí nejvíce zákazníků na tržiště, kde pobízí ke koupi pašovaného textilu (únik 10 miliard ročně), alkoholu (únik asi 3 mld. ročně) a nekolkovaných cigaret (2 až 3 mld. ročně). Tlak na peněženky vede k rozvoji "fušek" a nelegálních služeb. Nezdaněné příjmy se odhadují na 80 miliard ročně, černé mzdy na 30 miliard, nezdaněné tržby na 100 až 120 miliard korun.

"Černé mzdy, práce na černo, celní a daňové úniky, hospodářská kriminalita, korupce, praní špinavých peněz, pašování zboží, je nejrychleji se rozvíjející sektor v ČR," říká Milan Štěch, předseda ČMKOS. Dokonce z oficiálních odhadů ČSÚ hrubého domácího produktu se dá odvodit, že v roce 2000 přišel stát vinou zfalšovaného účetnictví firem (krácení tržeb a nadhodnocování nákladů) na daních o více než 60 miliard.

"Nezasáhne-li vláda dostatečně razantně, jak to konečně občanům slíbila v koaliční smlouvě, začne tento stav prorůstat do celého systému společnosti, tedy i do politiky. To je velmi nebezpečné, protože to může vést až k narušování legálního řízení státu. Nečinnost vlády v boji s šedou ekonomikou demoralizuje společnost, snižuje důvěryhodnost institucí a právního systému," říká šéf ČMKOS.

Pravice: snižte daně

Restriktivní zákony a opatření mohou snížit podíl šedé ekonomiky, ale nejlepší zbraní proti ní jsou nízké daně a jednoduchý přehledný daňový systém. Restriktivní opatření ztěžují život všem, tedy i poctivým podnikatelům, tvrdí šéf poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý a další kritici opatření proti šedé ekonomice, zejména z politických stran napravo od středu. Šedou ekonomiku nelze vymýtit, pouze ji snížit, říkají, a to právě nízkými daněmi.

Vláda chystá racionalizaci daní, jejich zjednodušení, oponuje Sobotka. Proti názoru, že stačí snížit daně, odvolat všechna restriktivní opatření a zázrak nastane, však mluví zkušenosti prakticky všech vyspělých ekonomik. Je třeba kombinovat jednoduchý daňový systém s nulovou tolerancí k daňovým únikům a nelegálním příjmům a jasné přehledné zákony potírající daňové úniky.

"Podnikatel, který chce normálně podnikat, nebude protestovat proti zásahům proti šedé ekonomice, protože se zbavuje nelegální konkurence," říká profesor Jan Švejnar z Michiganské university. "Slušný podnikatel nemůže v nekalé soutěži s podvodníky obstát", potvrzuje šéf odborů Štěch.

Chystaná opatření proti šedé ekonomice:
.: minimální daň pro živnostníky ve výši poloviny průměrné mzdy v zemi
.: zřízení finanční policie
.: majetková přiznání
.: efektivnější výběr daní a cel a větší postih zkreslování hospodářských výsledků, daní a celních deklarací
.: platby v hotovosti omezit částku půl milionu
.: zákaz prodeje lihovin a tabáku na tržištích
.: kolkování lihovin
.: registrační poklady na tržištích a všude tam, kde převažují platby v hotovosti
.: zákaz vydat živnostenský list těm, kteří dluží za zdravotní a sociální pojištění
.: postih nelegálního zaměstnávání cizinců
.: větší pozornost firem vnitřní kontrole, zabránění okrádání vlastními zaměstnanci
.: efektivní postih korupce
.: větší aktivita městských zastupitelstev v boji proti černým prodejům na tržištích
.: rozšíření počtu osob, mající povinnost oznámit podezření transakcí mající povahu praní špinavých peněz
.: větší součinnost policie, ministerstev financí,vnitra a bank
Zdroj: vláda, MF