Zdravotní pojištění se platí u zaměstnanců ve výší 13,5 procenta ze mzdy. Z toho 4,5 procenta platí zaměstnanec sám a 9 procent platí za něj jeho zaměstnavatel.

Až dosud platí, že pokud zaměstnavatel strhl oněch 4,5 procenta ze mzdy zaměstnanci, ale neodvedl je státu, jde o trestný čin. Za ten může jít zaměstnavatel do vězení na 6 měsíců až na tři roky. Když způsobí škodu většího rozsahu sazba je 5 až 12 let vězení. Oněch 9 procent, která odvádí zaměstnavatel za zaměstnance, ale právně ošetřeno není. Když je tedy zaměstnavatel neodvede, nic se mu nestane.

Součková navrhuje, aby i neodvedení oněch 9 procent bylo trestným činem. "Jinými slovy neplacení zdravotního pojištění jako celek by bylo trestným činem," uvedla Součková.

Na zdravotním pojištění dluží podniky od jeho vzniku v roce 1993 přibližně 17 miliard korun. Ministryně také navrhuje, aby za zaniklé státní podniky a ty, co jsou v konkursu, část pohledávek odkoupil stát. Pak by zdravotní pojišťovny nebyly v takovém deficitu jako nyní a mohly lékařům za odvedenu práci platit včas. Zatím jim peníze dluží i několik měsíců a přivádějí tak, zejména soukromé lékaře, na pokraj krachu.